GURU MATA PELAJARAN
No Mata Pelajaran / Nama Guru Nip Gol
A. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti    
1. NELI HERAWATI, S.Pd.I 19581125 198101 2 002 IVa
2. YANWINATA, M.Pd.I 19860127 201101 1 009 IIIb
3. Drs. R. TIKTO SRIHARTONO GTT  -
4. GODWILL SIAHAAN GTT  -
5. ERIK NOVIANTO, M.Pd.I GTT  -
6. ARIS MUNANDAR GTT  -
B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan    
1. Dra. HERIDA, M.Pd 19590808 198403 2 004 IVb
2. Dra. SURI DIRMIYATI 19670224 199512 2 001 IVa
C. Bahasa Indonesia    
1. Dra. MUDIASRI TRIKASTINI 19591122 198302 2 002 IVb
2. Dra. HERNAINI, M.Pd. 19620711 199203 2 004 IVb
3. KARNELI, S.Pd 19690222 200007 2 001 IIId
4. RELIANI, M.Pd  GTT  -
D. Matematika    
1. Hi. TEGUH BUDI SANTOSO, M.Pd 19591124 198103 1 003 IVb
2. RUDIYANTO, S.Pd 19670322 198811 1 001 IVa
3. Hi. KIAGUS SUPRIANTO, S.Pd 19690515 199103 1 007 IIId
4. SUTARMI, S.Pd., M.M 19690410 200604 2 014 IIId
5. DONA RANI MANINJA, S.Si 19860127 201001 2 008 IIIc
6. HANI ERVINA PANSA, S.Pd GTT  -
7. M. ZAKIYAN FADLEN, S.Pd GTT  -
8. Ir. HENRY MAHATMA JAYA, M.Pd GTT  -
E. Matematika Lintas Minat (Kelas Teori)    
F. Sejarah Indonesia    
1. Dra. ANGGRAINI 19600227 198702 2 001 IVa
2. Dra. NURUL MUNAWAROKH 19660202 199412 2 003 IVa
3. Dra. SITI SA'ADAH, M.Pd 19601129 198010 2 001 IVa
4. ENDRI YUNITA, S.Pd 19870701 201101 2 006 IIIb
G. Sejarah Indonesia Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. Dra. ANGGRAINI 19600227 198702 2 001 IVa
2. Dra. SITI SA'ADAH, M.Pd 19601129 198010 2 001 IVa
3. ENDRI YUNITA, S.Pd 19870701 201101 2 006 IIIb
H. Bahasa Inggris    
1. Hj. TETI HERNAWATI, M.Pd 19690722 199602 2 001 IVa
2. Dra. KASTIANI 19610204 198901 2 001 IVa
3. Dra. DEWI ALUNA 19660415 199412 2 002 IVb
4. RIMA ROYLITHA, S.Pd 19800206 201101 2 003  
I. Biologi    
1. BUDI SUSILO, S.Pd., MM 19661009 198811 1 002 IVa
2. TRI MAYDHANIGSIH, S.Si 19730504 200604 2 015 IIId
3. NANI SURYANI, S.Pd 19791221 200604 2 013 IIId
J. Biologi Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. TRI MAYDHANIGSIH, S.Si 19730504 200604 2 015 IIId
2. NANI SURYANI, S.Pd 19791221 200604 2 013 IIId
K. Fisika    
1. Hj. ROSBIANA RAMBE, S.Pd 19581010 198203 2 010 IVa
2. Drs. BUYUNG SUKANDAR 19590324 198802 1 001 IVa
3. TRI SEPTIANI, S.Pd 19790922 200312 2 003 IIId
L. Fisika Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. Hj. ROSBIANA RAMBE, S.Pd 19581010 198203 2 010 IVa
2. Drs. BUYUNG SUKANDAR 19590324 198802 1 001 IVa
3. TRI SEPTIANI, S.Pd 19790922 200312 2 003 IIId
M. Kimia    
1. MUH FARID, S.Pd 19630416 198601 1 003 IVa
2. Dra. HARDALIANA 19661022 199501 2 001 IVa
3. DIAH EKO ERMI WANTI, S.Pd 19720508 199803 2 009 IVa
N. Kimia Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. DIAH EKO ERMI WANTI, S.Pd 19720508 199803 2 009 IVa
O. Ekonomi    
1. Dra. Hj. ERNANI JUITA SURI 19611212 198503 2 003 IVa
2. LINDA KRISNAWATI, M.Pd 19701017 199903 2 003 IVb
P. Ekonomi Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. Dra. Hj. ERNANI JUITA SURI 19611212 198503 2 003 IVa
2. LINDA KRISNAWATI, M.Pd 19701017 199903 2 003 IVb
Q. Sosiologi    
1. CAMELIA WIDASARI, S.Sos., M.Pd GTT  -
2. LAELATUN HERMAINI K, S.Sos GTT  -
R. Sosiologi Lintas Minat (Kelas Teori)    
S. Geografi    
1. Dra. Hj. NURMALAWATI, M.Pd 19621121 199002 2 001 IVa
2. MERTHA PANCA DIANA KESUMA, S.Pd 19840316 201101 2 004 IIIa
T. Geografi Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. MERTHA PANCA DIANA KESUMA, S.Pd 19840316 201101 2 004 IIIa
U. Seni Budaya    
1. BENI BERTIANA, S.Pd 19721023 200312 2 002 IIId
2. SUCI FITRI, S.Sn 19830811 201101 2 002 IIIb
V. Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kes    
1. Drs. Hi. SYUFNI RIZAL 19640916 199103 1 007 IVa
2. ANDRE HARI WIBOWO, S.Pd 19870613 201101 1 003 IIIb
3. BAKTI IRAWAN, S.Pd GTT  -
W. Prakarya dan Kewirausahaan    
1. NANI SURYANI, S.Pd 19791221 200604 2 013 IIId
2. Dra. HARDALIANA 19661022 199501 2 001 IVa
3. Dra. Hj. ERNANI JUITA SURI 19611212 198503 2 003 IVa
4. PRAJNA PARAMITA SARI, S.Pd GTT  -
5. TRI SEPTIANI, S.Pd 19790922 200312 2 003 IIId
6. NETI HERAWATI, S.Kom GTT -
X. Bahasa dan Sastra Jerman Lintas Minat (Kelas Teori)    
1. Hj. SUDARSIH, M.Pd 19590521 198203 2 005 IVa
2. YULANDA APRILIA, S.Pd 19840402 201001 2 015 IIIb
Y. Muatan Lokal / Seni Tradisional / Bahasa Daerah    
1. BENI BERTIANA, S.Pd 19721023 200312 2 002 IIId
2. SUCI FITRI, S.Sn 19830811 201101 2 002 IIIb
3. SUHADA, S.Pd GTT -
4. NELI SUKANTI, S.Pd GTT -
5. NELIA SELTA, S.Pd.I GTT -
       
GURU BIMBINGAN DAN PENYULUHAN (KONSELING)
No Mata Pelajaran / Nama Guru Nip Gol
A. Bimbingan dan Penyuluhan (BP/BK)
1. Dra. Hj. DENWATI  19580911 198503 2 005 IVb
2. Dra. ETY RAHMAWATY 19630411 198702 2 001 IVb
3. Dra. RADEN ASMAYATI 19590601 198603 2 005 IVb
4. Hj. YULINA NUR, S.Pd 19610706 198603 2 003 IVb
5. NURJANAH, S.Pd 19581117 198403 2 003 IVa
6. Dra. WARTINI 19661010 199303 2 006 IVb
7. ELDA LISTYAWATIE, S.Pd 19620601 201407 2 001 IIIa
B. Bimbingan dan Pelayanan Teknik Informatika
1. SUPADI, S.KOM., M.T.I 19781003 201101 1002 IIIb
2. NETI HERAWATI, S.Kom GTT -
Go to top