RINCIAN TUGAS
DEWAN/KOMITE SEKOLAH

 

KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH

1. Bersama-sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana pogram Dewan/Komite Sekolah.

2. Mengesahkan rencana pogram kerja Dewan/Komite Sekolah.

3. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang ditetapkan oleh anggota melalui rapat rapat.

4. Mengundang rapat-rapat harian Dewan/Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah.

5. Mengkomunikasikan hasil rapat Dewan/Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah.

6. Mengundang rapat pihak sekolah atas undangan Kepala Sekolah.

7. Menghadiri rapat dinas sekolah atas undangan Kepala Sekolah.

8. Menerima klarifikasi sumber pembiayaan sekolah yang berasal dari pemerintah dan kebutuhan sekolah.

9. Menerima klarifikasi persoalan yang dihadapi sekolah.

10. Memberikan edaran,imbauan dan atau bentuk lain kepada Stakeholders.

11. Mengesahkan segala keputusan Dewan/Komite Sekolah dan atau keputusan bersama dengan sekolah, melalui penandatangan yang disahkan dengan cap resmi.

12. Mengadakan pertanggungjawaban keuangan yang dititipkan masyarakat kepada sekolah.

13. Mengesahkan pemberian penghargaan Dewan/Komite Sekolah kepada Kepala Sakolah,guru,staf TU yang Berprestasi.

14. Memberikan perintah kepada bendahara untuk mengeluarkan/memberikan sejumlah dana atas pengajuan sekolah.

15. Memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang tidak dapat menunaikan tugas dengan baik.

16. Mengevaluasi pogram kerja Dewan/Komite Sekolah.

 

WAKIL KETUA DEWAN/KOMITE SEKOLAH

1. Bersama-sama pengurus lain dan anggota menyusun rencana pogram kerja Dewan/Komite Sekolah.

2. Membantu Ketua Dewan/Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas.

3. Menjalankan tugas Ketua Dewan/Komite Sekolah apabila Ketua Dewan/Komite Sekolah berhalangan.

 

SEKRETARIS DEWAN/KOMITE SEKOLAH

1. Membuat agenda kerja bersama-sama ketua dan para bidang yang ada.

2. Menyusunadmiistrasi (personel,sarana dan prasarana serta hal yang dipandang penting).

3. Membuat dan mengedarkan undangan rapat dibantu oleh staf yang dituju.

4. Membuat laporan-laporan kepada pihak yana terkait.

5. Membuat notulen rapat.

6. Mengagendakan surat masuk dan keluar dibantu oleh staf yang ditunjuk.

 

BENDAHARA DEWAN/KOMITE SEKOLAH
(TEKNIS OPERASIONAL PEMBUKUAN)

1.  Menerima,membukukan,mengamankan dana yang diperoleh dari bantuan masyarakat setelah memperoleh pengesahan Dewan/Komite Sekolah.

2.  Mengeluarkan dan membukukannya pengeluaran dana kepada sekolah atas persetujuan Dewan/Komite Sekolah.

3.  Melaporkan keadaan keuangan kepada anggota Dewan/Komite Sekolah,sekolah dan masyarakat atas persetujuan ketua Dewan/Komite Sekolah.

Go to top